Contributie

Veel activiteiten worden ondersteund door bijdragen uit de verenigingskas. Bij grootschaliger evenementen wordt soms een extra bijdrage van de leden gevraagd. Op deze wijze kunnen we de contributie op een aanvaardbaar niveau houden.

De contributie bedraagt op dit moment:

Hoofdlid € 36.00
Gezinslid € 24.00
Jeugdlid ( tot 18 jr) €   5.00

- Hoofdlid zijn de motorrijd(st)ers.
- Gezinslid zijn partners en inwonende kinderen v.a. 18 jaar.
- Jeugdlid zijn inwonende kinderen tot 18 jaar.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

Betaling: De contributie dient jaarlijks vóór 31 januari, danwel binnen twee weken na aanmelding in de loop van het jaar, voldaan te zijn.

Bankrekening: NL20RABO011.56.87.521 t.n.v. Penningmeester MTC Spoorloos.

Aansprakelijkheid:
Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt voor eigen rekening en risico. MTC Spoorloos sluit elke aansprakelijkheid uit.